Vernacolo - Gennaio

'U Chion' i Nnucc'

'U negozio ì donn’Antonio, e, facc’frunt’, ‘a chianca, ccù ‘nna trippa, appicheta
‘mminz’a via, chjn’i musch’ e di vespe… ca s’a …mangin’…
‘u cusitur’ e quiddra linga longa d’u scarper’…
i gridi d’i guagliun’ ca, ccù r’u carruccil’, sten’ jucann’a zeze ‘nchep’…
‘u ragghj’ d’u ciucc’i Mastutitta ca si ricogghj d’i “Cappuccini”.
‘U furgior’ ca, lasset’u mantic’, stè firrann’ ‘u cavaddr’i don Lisandr’…e r’u “profum’”
‘i l’unghj vrusciot’ si“spann’” ‘nta l’aria…
ccù na musica napulitena ca jesc’ d’aches’i Cirivin’ (‘u “fonografo” ha purtot’ don Ciccio d’America!).
Sup’a’nn’u scalun’, duj picciuliddr’ jochin’ a ru bachil’…
Quiss’ jer’,‘nt’i timpi passet, ‘u chion’i ‘Nnucc’!
Goj… c’èr’a “sede” i l’UVIP: jè ‘nt’a vecchia chesa ì nu grann’ mastru d’ascia: Silvestr’i Scriv’!

L'indovinello (a cos' caseddra)

Tign’ nu panariddr’ chjn ‘i cires’,
a sira i cacc’ e ra matina i tres’


Gennaio

Jenneru sicco… masseru ricco (se a gennaio il clima è freddo e secco,si avranno buoni raccolti)